Khải Định (Oa̍t-lâm-gí: Vua Khải Định, 1885 nî  – 1925 nî ), ia̍h Khé-tēng Hông-tè, pún-miâ Nguyễn Phúc Bửu Đảo ia̍h Nguyễn Phúc Tuấn, sī Oa̍t-lâm Nguyễn Tiâu ê tē 12 tāi hông-tè, 1916 nî kàu 1925 nî chāi-ūi, liân-hō Khé-tēng (啓定).

Khải Định