Khong-si̍p lī-ēng hui-lêng-ki chū khong-tiong hiòng tē-bīn ia̍h hái-bīn bo̍k-piau chò kong-kek, sī hiān-tāi chiàn-cheng ê chok-chiàn hong-sek chi it.

Jī-chhù Tāi-chiàn sî-kî siū khong-si̍p ê Ko-hiông.

Le̍k-sú siu-kái

1911 nî 11 goe̍h 1 ji̍t, Tē-it-chhù Sè-kài Tāi-chiàn sî-kî, Italia ê hûi-hêng-sū Giulio Gavotti siàu-ūi sái Farman sek hui-hêng-ki hiòng tong-sî sio̍k Osman Tè-kok ê Libya chi̍t ūi tâu lo̍h chà-tān, che sǹg sī thâu chi̍t pái lī-ēng hui-hêng-ki ê khong-si̍p hêng-tōng.[1]

Siong-koan siu-kái

Chham-chiàu siu-kái

  1. Alan Johnston (2011-05-10). "Libya 1911: How an Italian pilot began the air war era". BBC News. 2018-01-31 khòaⁿ--ê.