Khu Sêng-tông (丘成桐, Eng-gí: Shing-Tung Yau, 1949 nî 4 goe̍h 4 ji̍t chhut-sì ) sī chi̍t ê Bí-kok sò͘-ha̍k-ka, i tī Tiong-kok chhut-sì. Tùi bî-hun kí-hô-ha̍k ê gián-kiù chiâⁿ chhut-miâ. I tī 1982 nî tit-tio̍h Fields Chióng.

Shing-Tung Yau