Kiú-chiu (九州) sī Tiong-kok kó͘-chá tī , Siong, Chiu 3 ê ông-tiâu sî-hāu ê hêng-chèng khu-he̍k, í-āu sī Tiong-kok ê tāi-chheng. Àn Ú-kòng ê kóng-hoat, Ú-ông chiong kok-ka hun chò 9 ê chiu: Kì-chiu (冀州), Ián-chiu (兗州), Chheng-chiu (青州), Chhî-chiu (徐州), Iông-chiu (揚州), Keng-chiu (荊州), Ū-chiu (豫州), Liông-chiu (梁州) kap Iong-chiu (雍州).

Kiú-chiu

Che Kiú-chiu khó-lêng sī Chhun-chhiu sî-tāi kap Chiàn-kok sî-tāi ê tē-lí kài-liām. Kàu Hàn-tiâu ê sî-hāu, chèng-sek chiong kui-ê kok-ka ê hêng-chèng khu-he̍k hun chò Kiú-chiu.