Ki-tok sī tùi Hi-lia̍p-gí Khristós (Χριστός) ê hoan-e̍k, goân ì-sù sī "siū boah-iû chiá", tī Hi-pek-lâi-gí kóng Māšîaḥ (מָשִׁיחַ), nā Hō-ló-oē chiàu im hoan "Bí-sài-a".

"Bí-sài-a" (Ki-tok) sī Kū-iok Sèng-keng lāi-té ê ū-giân. In-ūi Kū-iok goân-pún ēng Hi-pek-lâi-gí su-siá, só͘-í kâng-khoán ê kài-liām tī Kū-iok kóng "Bí-sài-a"; tī Sin-iok in-ūi goân-pún sī Hi-lia̍p-gí, só͘-í tio̍h kóng "Ki-tok".

Sìn Ia-so͘ ê lâng, siong-sìn hit ūi "Ná-sat-le̍k ê Ia-so͘" tio̍h sī Ki-tok, chia-ê tui-sûi-chiá āu-boé chiâⁿ chò Ki-tok-kàu, hō Ia-so͘ chò Ia-so͘ Ki-tok ia̍h Ki-tok Ia-so͘.

Ki-tok-kàu ê chêng-sin Iû-thài-kàu, it-ti̍t bô sêng-jīm Ia-so͘ sī Bí-sài-a, só͘-í in tio̍h bô jīn-ûi Ia-so͘ sī Ki-tok.