Kibô (きぼう, "Hi-bāng") sī JAXA ūi Kok-chè Thài-khong-chām (ISS) hoat-tián ê chi̍t-cho͘ module. Kibô hun-chò 3-ê pō͘-hūn, hun-pia̍t tī STS-123, STS-124 kap STS-127 chit 3-ê jīm-bū sàng khì ISS.

Kibô
Kibô