STS-123Bí-kok NASA Endeavour thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 2008 nî 3 goe̍h 11 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat.

STS-123
STS-123 launch new.jpg
STS-123 jīm-bū siòng-phìⁿ
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 2008-009A
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 15 ji̍t 18 sî 12 hun 27 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 250
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Endeavour
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 8
Sêng-oân Dominic L. Pudwill Gorie, Gregory H. Johnson, Robert L. Behnken, Michael Foreman, Richard M. Linnehan, Takao Doi, Garrett Reisman, Léopold Eyharts
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 2008 nî 3 goe̍h 11 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Jīm-bū ê kiat-sok
Kàng-lo̍h tē-tiám Shuttle Landing Facility
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 336 km
Apoapsis 346 km

STS-123 Patch.svg
STS-123 jīm-bū ê kì-chiong
STS-123 crew portrait.jpg
STS-123 jīm-bū ê sêng-oân


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-122 STS-124

Sêng-goânSiu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū Dominic L. Pudwill Gorie, Gregory H. Johnson, Robert L. Behnken, Michael Foreman, Richard M. Linnehan, Takao Doi, Garrett Reisman, Léopold Eyharts.

Liân-kiatSiu-kái

  STS-123Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.