STS-124Bí-kok NASA Discovery thài-khong-so ê chi̍t kái jīm-bū, 2008 nî 5 goe̍h 31 ji̍t tùi Kennedy Space Center Launch Complex 39 chhut-hoat.

STS-124

STS-124 jīm-bū siòng-phìⁿ
Chhau-chok-chiá NASA
COSPAR ID 2008-027A
Jīm-bû keng-kòe sî-kan 13 ji̍t 18 sî 14 hun 7 bió
Goân-sêng ê tńg-se̍h 217
Thài-khong-chûn sèng-chit
Thài-khong-chûn Discovery
Sêng-oân
Sêng-oân-sò͘ 8
Sêng-oân Mark Kelly, Kenneth Ham, Karen L. Nyberg, Ronald J. Garan, Michael E. Fossum, Akihiko Hoshide, Gregory Chamitoff, Garrett Reisman
Jīm-bū ê khai-sí
Hoat-siā ji̍t-chí 2008 nî 5 goe̍h 31 ji̍t
Hoat-siā tē-tiám Kennedy Space Center Launch Complex 39
Jīm-bū ê kiat-sok
Kàng-lo̍h tē-tiám Kennedy Space Center
Kúi-tō chham-sò͘
Periapsis 328 km
Apoapsis 307 km


STS-124 jīm-bū ê kì-chiong

STS-124 jīm-bū ê sêng-oân


Thài-khong-so kè-ōe
← STS-123 STS-126

Sêng-goân Siu-kái

Chham-ka pún jīm-bū ê thài-khong-jîn ū Mark Kelly, Kenneth Ham, Karen L. Nyberg, Ronald J. Garan, Michael E. Fossum, Akihiko Hoshide, Gregory Chamitoff, Garrett Reisman.

Liân-kiat Siu-kái

  STS-124Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn.