Kim Il-sung

Kim Il-sung (Tiâu-sián-gí: 김일성/金日成, Kim Ji̍t-sêng; 1912 nî 4 goe̍h 15 ji̍t – 1994 nî 7 goe̍h 8 ji̍t) sī Tiâu-sian Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kok-ka ê thâu-lâng. Kim Ji̍t-sêng sī tô· Nâmli, Tôa-kāng kun, Phêng-an-lâm-tō chhut-sì. Î gâi bún mîa sī Kim Sŏng-ju (Tiâu-sián-gí: 김 성주, Hàn-jī: 金成柱), síu nî sī gói sêng Kim Il-sung (Tiâu-sián-gí: 김일성, Hàn-jī: 金一星).

1920 nî, Kim Il-sung kâk ka láng tôr kì Tiong-kok gāi Ô· Lêng-kāng sêng (黑龍江省). Î dôr hì gôr ê mià gói sêng Kim Il-sung. 1948 nî, So·-bi-at ê jín-hú suàn Kim Il-sung zô· Tiâu-sián ê Chhōa-thâu ê pō͘-tiúⁿ. 1949 nî, Kim Il-sung zô· Tiâu-sian Lô-tōng-tóng ê thâu-lâng. 1972 nî 12 goe̍h, Tiâu-sian ê sin hián huàt gong pô͘ Kim Il-sung sī Tiâu-sián ê Chóng-thóng. 1994 nî 7 goe̍h, Kim Il-sung kòe sêng, tôa jì Kim Jong-il kâo chèng zô· Kok-ka ê thâu-lâng.

Kim Il-sung kâk tāi chiaⁿ ê khan-chhiú Kim Jong-suk sēⁿ tôa chì Kim Jong-il, jī chì Kim Man-il (Shura), kâk cha-bó͘-kiáⁿ, Kim Kyong-hui. 1949 nî, Kim Il-sung sēⁿ kiáⁿ sì qî. Î ê jī khan-chhiú Kim Song-ae kâk î sēⁿ sì gâi kiáⁿ, Kim Pyong-il, Kim Kyong-jin, Kim Yong-il kâk Kim Kyong-hui.