Kim Jong-il (Tiâu-sián-gí: 김정일/金正日; Bân-lâm-im: Kim Chèng-ji̍t, 1942 nî 2 goe̍h 16 ji̍t – 2011 nî 12 goe̍h 17 ji̍t) , sī Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê chêng goân-siú. I ê lāu-pē sī Kim Il-sung, lāu-bú sī Kim Jong-suk, Lō͘-se-a-gí ê sī "Yurij Irsenovich Kim" (Юрий Ирсенович Ким).

Kim Jong-il
김정일
Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok choè-ko léng-tō-jîn
Jīm-kî
1994 nî 7 goe̍h 8 ji̍t – 2011 nî 12 goe̍h 17 ji̍t
Chêng-jīm Kim Il-sung
Kè-jīm Kim Jong-un
Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Kok-hông Úi-oân-tiúⁿ
Jīm-kî
1993 nî 4 goe̍h – 2011 nî 12 goe̍h 17 ji̍t
Chêng-jīm Kim Il-sung
Tiâu-sián Lô-tōng Tóng chóng-pì-su
Jīm-kî
1997 nî – 2011 nî
Chêng-jīm Kim Il-sung
Kè-jīm Kim Jong-un (tē 1 Pì-su)
Tiâu-sián Jîn-bîn-kun choè-ko su-lēng-koan
Jīm-kî
1991 nî 12 goe̍h 24 ji̍t – 2011 nî 12 goe̍h 17 ji̍t
Chêng-jīm Kim Il-sung
Kè-jīm Kim Jong-un
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1942 nî 2 goe̍h 16 ji̍t(1942-02-16)
So͘-liân Khabarovsk Pian-kiong-khu Vyatskoye
Kòe-sin 2011 nî 12 goe̍h 17 ji̍t (69 hòe)
Tiâu-sián Bîn-chú-chú-gī Jîn-bîn Kiōng-hô-kok P'yŏngyang
Chèng-tóng Tiâu-sián Lô-tōng Tóng
Pē-bú
Chhiam-miâ

1994 nî, lāu-pē Kim Il-sung kòe-sin, Kim Jong-il chiâⁿ-chòe Kok-ka kah Tiâu-sián Lô-tōng Tóng ê thâu-lâng. 2000 nî, Hân-kok Chóng-thóng Kim Dae-jung thui-tōng "iông-kong chèng-chhek" (陽光政策). Bô-lōa-kú liáu-āu, Kim Dae-jung kah Kim Jong-il chit-nn̄g-ê lâm-pak siang-hong ê thâu-lâng sio kìⁿ-bīn, che mā-sī in nn̄g-ê thâu-pái kìⁿ-bīn.

Kim Jong-il ū 3 ê kiáⁿ: Kim Jong-nam, Kim Jong-chul kap Kim Jong-un. Kim Jong-il tī 2011 nî koè-sin, Kim Jong-un kè-jīm.