Kim Ji-soo (Hân-kok-gí김지수金智秀 (Kim Tì-siù), 1995 nî 1 goe̍h 3 ji̍t chhut-sì ), gē-miâ Jisoo (지수), sī chi̍t ūi Hân-kok ê cha-bó͘ koa-chhiú. I taⁿ sī lú-chú thoân-thé BLACKPINK ê sêng-oân.

Jisoo
Poē-kéng chu-sìn
Chāi-tē miâ 지수
Eng-bûn miâ Ji-soo
Sèng-pia̍t
Kok-che̍k  Hân-kok
Chhut-sì Kim Ji-soo (김지수)
1995 nî 1 goe̍h 3 ji̍t 1995-01-03(29 hòe)
 Hân-kok Gyeonggi Tō Gunpo Chhī
Chhut-tō͘ Hân-kok
Chit-gia̍p Koa-chhiú
Sio̍k ê thoân-thé BLACKPINK
Chhiam-miâ
IMDb chu-sìn ia̍h