BLACKPINK(BLΛƆKPIИK; Hân-kok-gí: 블랙핑크; Ji̍t-pún-gí: ブラック・ピンク), sī Hân-kok ê ián-chhiùⁿ thoân-thé, sêng-goân sī 4-ê cha-bó͘ gín-á.

BLACKPINK
20190106 (NEWSEN) 블랙핑크 (BLACKPINK), 수줍은 많은 소녀지만 돋보이는 아름다운 미모 (Golden Disc Awards 2019) (2).jpg
Cho͘-ha̍p
Goân-bûn miâ 블랙핑크
Kok-che̍k  Hân-kok (3)
 Thài-kok (1)
Chit-gia̍p Koa-chhiú, bú-chiá
Im-ga̍k lūi-hêng K-pop
Chhut-tō ji̍t-kî 2016 nî
Keng-kì kong-si YG Entertainment
Bāng-chām blackpinkofficial.com

Sêng-oân miâ-toaⁿSiu-kái

Gē-miâ Pún-miâ Kok-che̍k Pī-chù
Lô-má-jī Ko-lê-jī Lô-má-jī Goân-bûn
Jisoo 지수 Kim Ji-soo 김지수   Hân-kok
Jennie 제니 Jennie Kim 김제니   Hân-kok
Rosé 로제 Roseanne Park Roseanne Park   New Zealand,   Hân-kok
Lisa 리사 Lalisa Manoban ปราณปริยา มโนบาล   Thài-kok

Gōa-pō͘ liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Black Pink