Kiyoura Keigo (Ji̍t-pún-gí: 清浦 奎吾, 1850 nî 3 goe̍h 27 ji̍t – 1942 nî 11 goe̍h 5 ji̍t) sī Ji̍t-pún ê chi̍t ê chèng-tī jîn-bu̍t. I tī 1924 nî sī Ji̍t-pún ê Loē-koh Chóng-lí Tāi-sîn.

Kiyoura Keigo