Koán-lí-ha̍k

(Tùi Koán-lí choán--lâi)

Koán-lí-ha̍k (管理學) sī chi̍t ê gián-kiù jîn-lūi koán-lí o̍ah-tāng kui-lu̍t ê èng-iōng kho-ha̍k.

Kong-si ê hùn-liān hōe-gī sī koán-lí-ha̍k ê chi̍t-pō͘-hūn.