Koân-kut (Latin-gí: Os zygomaticum, Os jugale; siáu-kang-kut) sī thâu-koà-kut ê chi̍t hūn, sio̍k kî-tiong gân-bīn-kut, sī gán-o ê pō͘-hūn pian-khng, chhi-chhî lâng ê chhùi-phoé.

9: koân-kut

Goā-pō liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Koân-kut