Ko-téng kàu-io̍k sī chiap tī jī-kip kàu-io̍k āu-piah, it-poaⁿ tī tāi-ha̍k iā kî-tha beh kâng ê ki-koan leh thê-kiong chit khoán kàu-io̍k.