Kok-chè Chū-jiân Pó-hō͘ Liân-ha̍p

Kok-chè Chū-jiân Pó-hō͘ Liân-ha̍p (Eng-gí: International Union for Conservation of Nature) goân-lâi mā hō͘ Sè-kài Pó-io̍k Tông-bêng (World Conservation Union), Kok-chè Tāi-chū-jiân kap Chū-jiân Chu-goân Pó-io̍k Tông-bêng (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources), sī 1 ê pó-hō͘ chū-jiân chu-goân ê kok-chè cho͘-chit.

International Union for Conservation of Nature
Chhòng-sí sî-kan 1948 nî 10 goe̍h 5 ji̍t;​ 75 nî í-chêng​ (1948-10-05)
Fontainebleau, France
Lūi-hêng International organization
Chū-chiau Nature conservation, biodiversity
Chóng-pō͘ Gland, Switzerland
Ho̍k-bū khu-e̍k
Worldwide
Hōe-oân
1,400
Chú-iàu jîn-bu̍t
Siu-ji̍p
CHF 140.7 million / US$148 million (2019)[2]
Oân-kang
Over 900 (worldwide)
Bāng-chām www.iucn.org
Chêng-chheng
International Union for the Protection of Nature

1948 nî sêng-li̍p, chóng-pō͘ siat tī Sūi-se, Gland hit tah. IUCN liân-ha̍p 78 ê kok-ka, 112 ê chèng-hú ki-kò͘, 735 ê hui-chèng-hú cho͘-chit (NGO), kap sò͘-chheng-ê lâi chū 181 kok ê choan-ka, kho-ha̍k-ka.

IUCN ta̍k nî chhut-pán IUCN Âng-miâ-toaⁿ.

Tsù-kái siu-kái

  1. "Razan al Mubarak becomes first woman from the Arab world to head IUCN". 8 September 2021. 
  2. "IUCN 2019 Accounts" Archived 11 December 2021 at the Wayback Machine.. IUCN. Retrieved 23 July 2022.