Kok-ka an-choân

(Tùi Kok-hông choán--lâi)

Kok-ka an-choân (國家安全), kán-chheng kok-an (國安) í-ki̍p kok-hông (國防), hoàn-chí thàu-kòe sú-iōng keng-chè, kun-sū, chèng-tī, gōa-kau téng kok-chióng chhiú-tōaⁿ, lâi î-hō͘ kok-ka ê chhî-sio̍k chûn-chāi.