Kok-su (國書) sī chi̍t ê kok-ka hiòng gōa-kok phài-khián tāi-sài he̍k-chiá kong-sài ê sî-chūn, iû phài-khián kok ê kok-ka goân-siú tì-sàng chiap-siū kok goân-siú ê chèng-sek gōa-kau bûn-kiāⁿ.

Kok-su ê tì-sàng