Konstantinos 11-sè Palaiologos

Konstantinos 11-sè Palaiologos (Hi-lia̍p-gí: Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος, 1405 nî 2 goe̍h 8 ji̍t – 1453 nî 5 goe̍h 29 ji̍t) ia̍h Constantinus 11-sè Palaeologus (Latin-gí: Constantinus XI Palaeologus), sī Tang Lô-má Tè-kok ê hông-tè, chāi-ûi kî-kan sī 1449 nî kàu 1453 nî.

Konstantinos 11-sè Palaiologos
Tang Lô-má Tè-kok Hông-tè

Konstantinos 11-sè
Tang Lô-má Tè-kok Hông-tè
Chāi-ūi 1449 nî 1 goe̍h 6 ji̍t–1453 nî 5 goe̍h 29 ji̍t
Chêng-jīm Ioannes 8-sè Palaiologos
Ông-sek Palaiologos Ông-tiâu
Chhut-sì 1405 nî 2 goe̍h 8 ji̍t(1405-02-08)
Kòe-sin 1453 nî 5 goe̍h 29 ji̍t (48 hòe)