Kun-thoân[1] (軍團; Eng-gí: corps) sī kun-tūi ê cho͘-chit tan-goân, ē-té it-poaⁿ koh hūn chē-ê su-thoân.

Chham-khóSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "軍團". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).