Kurosawa Akira (Ji̍t-bûn: 黒澤 明; Hô-ló: Hek-te̍k Bêng; 1910 nî 3 goe̍h 23 ji̍t – 1998 nî 9 goe̍h 6 ji̍t) sī Ji̍t-pún ê tiān-iáⁿ chè-chok-jîn. Kurosawa pī khòaⁿ-chò sī tiān-iáⁿ le̍k-sú siōng chòe tiōng-iàu kho siōng ū éng-hióng-le̍k ê tiān-iáⁿ chè-chok-jîn. Kurosawa tī i 57 nî ê tō-ián seng-gâi, kàm-tok kòe 30 chhut tiān-iáⁿ; kî-tiong, chin chē tī thong-sè-kài lóng ū chin koân ê ti-bêng-tō͘, chhin-chhiūⁿ Rashōmon, Shichinin no Samurai, Yojimbo, Dersu Uzala, Kagemusha kap Ran téng-téng tāi-piáu chok-phín. Kurosawa sī Ji̍t-pún tiān-iáⁿ kang-gia̍p kiâⁿ-hiòng kok-chè-hòa ê tiōng-iàu tō-ián, iā sī Ji̍t-pún kīn-tāi tiān-iáⁿ le̍k-sú ê tiōng-iàu jîn-bu̍t; pī hō-chò "tiān-iáⁿ-kài ê Shakespeare".

Kurosawa Akira
黒澤 明 / Hek-te̍k Bêng
1953 nî ê Kurosawa
1953 nî ê Kurosawa
Tō-ián
Kok-che̍k  Ji̍t-pún
Chhut-sì 1910 nî 3 goe̍h 23 ji̍t(1910-03-23)
Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ Sinagawa
Kòe-sin 1998 nî 9 goe̍h 6 ji̍t (88 hòe)
Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ Setagaya
Chit-gia̍p Tō-ián, chè-chok-jîn
Ang-bó͘ Yaguchi Yōko
Kiáⁿ-jî Kurosawa Kazuko
Kurosawa Hisao
Pē-bú Kurosawa Isamu
Kurosawa Shima
Oa̍h-hiáⁿ sî-tāi 1936 nî chì 1993 nî