Kusano Masamune (草野 マサムネ; 1967 nî 12 go̍eh 21 hō chhut-sì) sī Ji̍t-pún ga̍k-thôan SPITZ ê chú-chhiòⁿ kiam gih-tah-chhiú, iā-sī ga̍k-thôan ê lêng-hûn jîn-bu̍t. Pún-miâ hō-chòe Kusano Masamune (草野 正宗). SPITZ tāi-pō͘-hūn ê koa-khek kah koa-sû chok-phín lóng-sī Kusano i ka-kī ê chhòng-chok. Kusano chhut-sin Hukuoka-koān Hukuoka-chhī Sawara-khu, chhù-lāi ū chi̍t-ê sió-tī kah chi̍t-ê sió-mōe, iā-sī SPITZ hiān-chhú-sî ûi-it iáu to̍k-sin ê sêng-goân. Kusano ê hiat-hêng sī O hêng.

Siong-koan

siu-kái