seng-bu̍t-ha̍k, kut hē-thóng[1] (Eng-gí: skeletal system), he̍k-chiá kóng kut-keh (skeleton) sī seng-bu̍t ēng lâi chih-chài sin-thé kok chióng cho͘-chit ê kiat-kò͘, chhin-chhiūⁿ ēng lâi keng kiàn-tio̍k-bu̍t ê kǹg-kin hit khoán chok-iōng.

Jîn-lūi ê kut hē-thónglāi-kut-keh (endoskeleton) ê kiat-kò͘.

Chham-khó

siu-kái
  1. George Gushue-Taylor (1917). Lāi Gōa Kho Khàn-hō͘-ha̍k. Sin-lâu Chheh-pâng.