Lâm-á-kheⁿ Ka-kang-khu Chām (Hàn-jī: 楠仔坑加工區站), he̍k-chiá Lâm-chú Ka-kang-khu Chām (Hàn-jī: 楠梓加工區站)sī Ko-hiông Chia̍t-ūn Âng-sòaⁿ ūi-tī Ko-hiông-chhī Lâm-chú-khu ê chi̍t-ê chhia-chām.

In-ūi cháu-bé-teng ka-ji̍p chhia-chām tāi-bé, jî-chhiáⁿ chām-miâ mā khah tn̂g, só͘-í lia̍t-chhia ê LED cháu-bé-teng chí ē-tàng hián-sī "R19_Nanzih Export Processing Z".