Lâm-pak-kok sî-tāi ê Pu̍t-hái-kok (chí) kap Sin-lô (nâ)

Lâm-pak-kok sî-tāi (南北國時代; 남북국시대) sī thóng-it Sin-lô kap Pu̍t-hái-kokTiâu-sián poàn-tó téng kiōng-chûn ê le̍k-sú sî-tāi.