Lâm Holland Séng

(Tùi Lâm Hô-lân choán--lâi)

Lâm Holland Séng (Hô-lân-bûn: Provincie Zuid-Holland) sī Hô-lân lâm-pō͘ ê séng-hūn; séng-hōe siat tī Den Haag. Choân séng jîn-kháu 3,458,875 lâng.

Provincie Zuid-Holland
Lâm Holland Séng
 Hô-lân
Zuid-Holland ê séng-hui
Séng-kî Séng-hui
Zuid-Holland ê ūi-tì só͘-chāi
Séng-hōe Den Haag
Lú-ông choan-goân
Chong-kàu (1999) Sin-kàu (24%)
Kong-kàu (17%)
Bīn-chek
• lio̍k-he̍k
• chúi-he̍k

2,818 km²
585 km²
Jîn-kháu (2006)
• Chóng-jîn-kháu
bi̍t-tō͘

3,458,875
1,227/km²
Séng-koa Lied van Zuid-Holland
ISO NL-ZH
Bāng-chām www.zuid-holland.nl