Lâm Tâi-oân (南台灣) tio̍h sī Tâi-oân ê lâm-pō͘ tē-khu, chá-kî hō-chò Ē-káng (下港). It-poaⁿ lâi-kóng Tâi-oân lâm-pō͘ pau-hâm 5 koān-chhī:

Lâm Tâi-oân it-poaⁿ tēng-gī ê hoān-ûi.