Lêng-chûn (龍船), mā thang kiò chò liông-chûn, sī chi̍t ê goā-hêng chhin-chhiūⁿ lêng ê chûn.

pe-lêng-chûn

It-poaⁿ Tiong-kok, Tâi-oân, Oa̍t-lâm kap Liû-kiû lâng tī gō͘-ji̍t-cheh ài pe-lêng-chûn, Ji̍t-pún ê Nagasaki mā ū chia hong-sio̍k.