Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ m̄-sī teh kóng 0.

Lêng (龍) sī chi̍t lūi thoân-soat seng-bu̍t, it-poaⁿ ū ná chôa ia̍h sì-kha-chôa ê hêng-thé. Tī bô-kâng bûn-hòa tang-tiong ê lêng ū bô-kâng ê sèng-chit, pí-lūn Tang-iûⁿ kap Se-iûⁿ tùi lêng ê siūⁿ-hoat ū bô kâng ê thoân-thóng.

Lêng