Lí Bí-kî (SNH48)

Lí Bí-kî (李美琪; 2000 nî 5 goe̍h 29 ji̍t chhut-sì ) sī Tiong-kok cha-bó͘ ngó͘-siōng thoân-thé SNH48 Team Ft ê chèng-sek sêng-oân. I tī Tiong-kok Ô͘-pak-séng Keng-chiu-chhī chhut-siⁿ. I thong-kòe liáu SNH48 ê teng-soán oa̍h-tāng, ka-ji̍p SNH48.

Lí Bí-kî
Cha-bó͘ koa-chhiú
Goân-bûn miâ 李美琪
Lô-má-jī Lǐ Měiqí
Chhiok-hō Toā-bí-kî (大美琪)
Kok-che̍k  Tiong-kok
Kò͘-hiong  Tiong-kok Ô͘-pak-séng
Chhut-sì 2000 nî 5 goe̍h 29 ji̍t 2000-05-29(22 hòe)
 Tiong-kok Ô͘-pak-séng Keng-chiu-chhī
Chit-gia̍p Koa-chhiú
Siong-koan SNH48