Lí Chhian-ná

Lí Tshian-ná(李千那, Nana Lee; 1984 nî 11 goe̍h 22 ji̍t chhut-sì ) sī tsi̍t uī Tâi-uân tsa-bóo kua-tshiú kiam ián-guân. 2007 nî, Tshian-ná kuat-tīng tsham-ka Tâi-uân ê tiān-sī tshiùnn-kua pí-sài Tshiau-kip sing-kong tuā tō. 11 gue̍h 2 hō, i hōo tsiat-bo̍k tô-thài. 2009 nî, Tshian-ná hām i ê lāu-su Tsiu Thuân-hiông(周傳雄) ha̍p-tsok, tsham-ú ián-tshiùnn Huâ-gí kua "Siong-sim tsiú-pue"(傷心酒杯). I mā bat ián-tshut tiān-iánn: Juliets(茱麗葉), Together(甜.秘密), To My Dear Granny(親愛的奶奶) kah tiān-sī kio̍k Tsîng lâm-iú(前男友).

Lí Tshian-ná.

19 huè kiat-hun, senn hāu-senn kah tsa-bóo-kiánn kok tsi̍t ê. 4 nî āu lī-iân.