Fa character.jpg

Hoat-ka hē-lia̍t bûn-chiuⁿ

Hoat-ka ê jîn-bu̍t
Chhun-chhiu:
Koán Tiōng · Chú-sán

Chiàn-kok:
Lí Khoe · Ngô͘ Khí · Sīn Tò · Sin Put-hāi
Siong Iang · Lí Su · Hân Hui

Hoat-ka ê tù-chok

Lí Khoe (李悝; chêng 455 nî - chêng 395 nî) sī Tiong-kok Chiàn-kok sî-tāi chin chhut-miâ ê Hoat-ka su-sióng-ka. I-ê su-sióng lí-lūn tùi āu-lâi ê Siong Iang kap Hân Hui lóng ū chin tōa ê éng-hióng.

Lí Khoe ê tiau-siōng