拍開主題選單

Lîm Hông-chong (林宏宗; 1951 nî 10 goe̍h 26 chhut-sì) sī Tâi-oân ê seng-lí-lâng kiam chèng-tī-chiá, i sī Hông-chóng Chi̍p-thoân (宏總集團) chóng-chhâi, mā bat chò kòe Tiong-hoa Bîn-kok ê li̍p-hoat úi-goân. I chá-kî sī bû-tóng-phài--ê, 2000 nî chó-iū ka-ji̍p Tiong-kok Kok-bîn-tóng.