Lîm Khó-sèng (hàn-jī: 林可勝, Eng-bûn: Robert Kho-Seng Lim, 1897 nî 9 go̍eh 20 hō - 1969 nî 8 go̍eh 7 hō) sī 1-ê Sin-ka-pho ê hôa-kiâu. I ê lāu-pē sī Lîm Bûn-khèng. I bat sī Kok-hông I-ha̍k-īⁿ ê īⁿ-tiúⁿ.

Chām-gōa liân-kiatSiu-kái