Lîm Lia̍t-tông (林烈堂, 1876 nî 6 goe̍h 271947 nî 6 goe̍h 20) sī Tâi-oân ê sit-gia̍p-ka, bat chò Tâi-tiong Chè-thn̂g siā-tiúⁿ kap Tâi-oân Siong-kong Gîn-hâng kiam Hôa-lâm Gîn-hâng ê chhú-thè-ia̍h téng chit-ūi.

林烈堂

Lîm-sī mā sī Tâi-tiong Tiong-ha̍k-hāu chhòng-pān ê kià-hù jîn-sū chi it.

Chham-khó

siu-kái
  • 興南新聞社, pian. (1943). 臺灣人士鑑. 呂靈石. 
  • 許雪姬 (2005). "林烈堂". 線上台灣歷史辭典. 遠流出版事業/智慧藏學習科技.