Lūi-pia̍t:1986 nî kòe-sin

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:1986 nî kòe-sin

Tī "1986 nî kòe-sin" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 7 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 7 ia̍h.