Tō͘ Chhong-bêng (杜聰明, 1893 nî 8 goe̍h 25 ji̍t – 1986 nî 2 goe̍h 25 ji̍t) sī Tâi-oân ê i-ha̍k-ka, mā-sī hia ê thâu-chi̍t-ê i-ha̍k phok-sū. I tī 1954 nî kap chi̍t-kóa lâng chò-hóe chhòng-pān Ko-hiông I-ha̍k-īⁿ.

Pêng-seng

siu-kái

Tō͘ Chhong-bêng tī 1893 nî 8 goe̍h 25 chhut-sì, i ê lāu-pē sī Tō͘ Ji̍t-hōng (杜日鳳), lāu-bú sī Tân Ài (陳愛). Tō͘ Chhong-bêng chá-niân tùi hiaⁿ-ko o̍h Hàn-bûn. 1903 nî, i ji̍p Hō͘-boé Kong-ha̍k-hāu siū chèng-sek kàu-io̍k.

1909 nî, Tō͘ Chhong-bêng thâu-miâ sêng-chek khó chiūⁿ Tâi-oân Chóng-tok-hú I-ha̍k-hāu. 1915 nî, i chêng-óng Kiaⁿ-to͘ Tè-kok Tāi-ha̍k i-ha̍k-pō͘ chò lōe-kho gián-kiù.[1]

I tī 1926 nî chiân-óng Bí-kok kiam Canada. Āu-lâi koh khì Au-chiu, liû-ha̍k Eng-kok, Tek-kok. Hoat-kok kap Italia. Kî-tiong, 1927 nî tām Tek-kok hoat-piáu iú-koan ho͘-khip ê lūn-bûn.[2]

Chham-khó

siu-kái
  • 楊玉齡 (2002). 一代醫人杜聰明. 
  1. 臺灣新民報社調查部 (1934). 台灣人士鑑. 
  2. Tê-bo̍k: Über die Wirkung von Exzitantien auf Atemmechanik und Gaswechsel des normalen Menschen.

Liân-kiat

siu-kái