Lūi-pia̍t:305 nî kòe-sin

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:305 nî kòe-sin

305 nî kòe-sin ê jîn-bu̍t.

Siong-koan: 305 nî chhut-sì.

Tī "305 nî kòe-sin" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.