Lūi-pia̍t:394 nî kòe-sin

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:394 nî kòe-sin

394 nî kòe-sin ê jîn-bu̍t.

Siong-koan: 394 nî chhut-sì.

Tī "394 nî kòe-sin" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.