Lūi-pia̍t:432 nî kòe-sin

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lūi-pia̍t:432 nî kòe-sin

432 nî kòe-sin ê jîn-bu̍t.

Siong-koan: 432 nî chhut-sì.

Tī "432 nî kòe-sin" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.