Lūi-pia̍t:Bí-kok ê tiān-náu kong-si

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 8 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 8 lūi.

A

D

H

I

M

Q

Tī lūi-pia̍t "Bí-kok ê tiān-náu kong-si" ê ia̍h

Ē-kha 7 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 7 ia̍h.