Lūi-pia̍t:Gî-lân-koān ê tē-lí

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 2 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 lūi.

Tī lūi-pia̍t "Gî-lân-koān ê tē-lí" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.