Lūi-pia̍t:Sin-tek-koān ê tē-lí

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha 1 ê ē-lūi-pia̍t.

K

Tī lūi-pia̍t "Sin-tek-koān ê tē-lí" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.