Lūi-pia̍t:Ke-lâng-chhī ê tē-lí

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 3 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 lūi.

Tī lūi-pia̍t "Ke-lâng-chhī ê tē-lí" ê ia̍h

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.