Lūi-pia̍t:Hâm 21 hāng ê sìn-kù khòng-chè

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Wikipedia:Authority control.

Tī lūi-pia̍t "Hâm 21 hāng ê sìn-kù khòng-chè" ê ia̍h

Ē-kha 2 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 2 ia̍h.