Lūi-pia̍t:Hâm 21 hāng ê sìn-kù khòng-chè

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Wikipedia:Authority control.

Tī "Hâm 21 hāng ê sìn-kù khòng-chè" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.