Lūi-pia̍t:Lô-má séng-hūn

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Lô-má séng-hūn.

Tī "Lô-má séng-hūn" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 6 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 6 ia̍h.