Lūi-pia̍t:Pitcairn Kûn-tó

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Pitcairn Kûn-tó.

Tī "Pitcairn Kûn-tó" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 3 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 3 ia̍h.