Po̍h-piáⁿ

(Tùi Lūn-piáⁿ choán--lâi)

Po̍h-piáⁿ[1] , sī A-chiu liû-hêng ê chi̍t khoán Tang-iûⁿ-sek si̍t-phín, ēng piáⁿ-phoê pau chhài-se chò āⁿ. Nā Tâi-oân po̍h-piáⁿ thoân-thóng-siōng sī kè nî kè chueh leh chia̍h ê mi̍h-kiāⁿ.

Lūn-piáⁿ

Chham-khóSiu-kái

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "韌餅". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [Tâi-Ji̍t Tōa Sû-tián] (ēng Ji̍t-pún-gí).