Lantarón (Se-pan-gâ-gí: Lantarón; Basque: Lantaron) sī Se-pan-gâ Euskadi Álava Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu lóng-chóng 964 lâng.

Lantarón
Kok-ka  Se-pan-gâ
Chū-tī siā-lí Euskadi
Séng Álava
Jîn-kháu
 - Lóng-chóng 964 lâng
  2007 nî